Δώστε στον εαυτό σας την αίσθηση της εξοχής, μακριά από ανεπιθύμητες οσμές.