210 901 4211

Όροι Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς

MFDAY SPA

Ι. Εισαγωγικά
Η  «MF DAY SPA», με έδρα τον Νέο Κόσμο, επί της Βαρβιτσιώτη αρ. 24 (εφεξής στο παρόν «η Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της για την προώθηση των υπηρεσιών, θεραπειών και προϊόντων της «MF DAY SPA», διοργανώνει διαγωνισμούς, μέσω των επίσημων σελίδων που έχει δημιουργήσει για τις εν λόγω υπηρεσίες, θεραπείες και τα προϊόντα της, στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (εφεξής στο παρόν «Facebook»), ήτοι την σελίδα: https://www.facebook.com/MfDaySpa/ και στον στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εφεξής στο παρόν «Instagram»), ήτοι την σελίδα: https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/.
Στις εν λόγω σελίδες https://www.facebook.com/MfDaySpa/ και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram αντίστοιχα, διενεργούνται όλοι οι διαγωνισμοί και αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό.
Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και το τεχνικό μέρος για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους εκάστοτε διαγωνισμούς, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCARLET AGENCY IKE» (εφεξής στο παρόν «η SCARLET»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κοκκινάκη, αρ. 36.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Διοργανώτρια μέσω της σελίδας της https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού.
ΙΙ. Όροι
1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Διοργανώτρια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς τα στελέχη και οι εργαζόμενοι-συνεργάτες της Διοργανώτριας, των εταιρειών του ομίλου της και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού-ακύρωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε διαγωνισμού, για συμμετέχοντες οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές. Οι αποκλεισθέντες θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
Η Διοργανώτρια έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής παρεμβολής, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.2. Τρόπος συμμετοχής
Διευκρινίζεται ότι, για τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό της Διοργανώτριας, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή, ωστόσο, στον εκάστοτε διαγωνισμό προϋποθέτει ότι κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στον εκάστοτε διαγωνισμό θα πρέπει να έχει εισέλθει στις εν λόγω σελίδες www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook της Διοργανώτριας και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram της Διοργανώτριας, και να έχει επιλέξει το σχετικό σύνδεσμο «μου αρέσει» (like), ήτοι να έχει γίνει φίλος-μέλος-ακόλουθος της σελίδας αυτής.
Επίσης, η πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο θα πρέπει να επιτευχθεί με δικά τους τεχνικά μέσα.
Οι ειδικότεροι όροι-βήματα για την συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό, η διάρκειά του, τα δώρα-έπαθλα αυτού, ο αριθμός των νικητών κλπ. θα δημοσιεύονται από τη Διοργανώτρια στην σχετική ανάρτηση που αφορά τον εκάστοτε διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, για τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και η ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.
3. Ανάδειξη νικητών-Δώρα
Μετά το πέρας της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, θα διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τεχνικά μέσα, από την οποία θα προκύπτουν ο/οι νικητής/ές, ο/οι οποίος/οι θα λαμβάνουν το/α δώρο/α του εκάστοτε διαγωνισμού, εφόσον έχουν συμμετάσχει έγκυρα σε αυτόν. Η ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτυακού ηλεκτρονικού προγράμματος http://www.random.org/. Πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων των διαγωνισμών δεν κοινοποιούνται στο εν λόγω πρόγραμμα.
Το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναδειχθεί νικητής μία μόνο φορά για τον εκάστοτε διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων.
Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές των διαγωνισμών δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
Οι νικητές θα ανακοινώνονται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας στις ως άνω σελίδες της στο Facebook και στο Instagram και θα καλούνται εντός ορισμένης προθεσμίας, να αποδεχθούν το δώρο τους και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους με προσωπικό μήνυμα στην εν λόγω σελίδα της Διοργανώτριας, προκειμένου να τους αποσταλούν το/α δώρο/α τους.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον/ους από τους νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από τη Διοργανώτρια (ήτοι εάν ο/οι νικητής/ές δεν αποστείλει/ουν το προσωπικό μήνυμα επιβεβαίωσης στοιχείων, ούτε απαντήσει/ουν σε σχετικό μήνυμα της Διοργανώτριας), το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά του επί του/ων σχετικού/ών δώρου/ων.
4. Υποχρεώσεις-δηλώσεις των συμμετεχόντων
Κάθε συμμετέχων του εκάστοτε διαγωνισμού αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό της Διοργανώτριας μέσω των σελίδων της στο https://www.facebook.com/MfDaySpa/ και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, παρακαλείται να μην συμμετάσχει σε κανέναν διαγωνισμό.
Η συμμετοχή σε τουλάχιστον έναν διαγωνισμό λογίζεται ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και ως ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του εκάστοτε διαγωνισμού και εφ’ όσον τυχόν σχόλια/απαντήσεις του συμμετέχοντος δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που να προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις, ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπείς.
Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι υποχρεούται να τηρεί όλη τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- των νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην προστασία του ανταγωνισμού κλπ.
Επίσης, κάθε συμμετέχων οφείλει να συμμετέχει στον εκάστοτε διαγωνισμό και να κάνει χρήση των σχετικών προωθητικών ενεργειών και προσφορών/δώρων της Διοργανώτριας που προσφέρονται μέσω των σελίδων της https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και οπωσδήποτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
5. Περιορισμός ευθύνης
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το/α δώρο/α, την χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο/α δώρο/α ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του/ων νικητή/ών. Μετά την παρέλευση της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και της διάθεσης του/ων δώρου/ων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. O/οι νικητής/ές αναλαμβάνει/ουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το/α δώρο/α.
Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων, όπως προβλέπεται στους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού. Εφ’ όσον το σύνολο των δώρων του εκάστοτε διαγωνισμού διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση της συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό.
Ακόμη, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στις σελίδες της στο https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram καθώς η λειτουργία αυτής είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.
6. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός της συνήθους πορείας των πραγμάτων και εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το/α δώρο/α, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.7. Δημοσιότητα
Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στη σελίδα https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook, όσο και στην ιστοσελίδα της https://www.mfdayspa.gr/ της Διοργανώτριας.
8. Προσωπικά Δεδομένα
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
9. Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί/τροποποιεί τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το παρόν κείμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί τόσο στην σελίδα της https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook, όσο και στην ιστοσελίδα της https://www.mfdayspa.gr/, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον εκάστοτε διαγωνισμό, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στις σελίδες https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που, ενδεχομένως, ματαιωθεί ο εκάστοτε διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του εκάστοτε διαγωνισμού, ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η διοργανώτρια δικαιούται επίσης να ακυρώσει οποτεδήποτε τον εκάστοτε διαγωνισμό, ολικά ή μερικά, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, με άλλα ίσης αξίας, κατά την διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού, ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στις σελίδες της https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram.
10. Εμπορικά σήματα-Πνευματική ιδιοκτησία
Οι σελίδες https://www.facebook.com/MfDaySpa/ στο Facebook και https://www.instagram.com/mary_filippaiou_mfdayspa_/ στο Instagram της Διοργανώτριας, καθώς και οι ιστοσελίδες της (στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει η Διοργανώτρια με σχετικές αναρτήσεις της στην εν λόγω σελίδα) είναι πνευματική δημιουργία της Διοργανώτριας και το περιεχόμενό τους προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους των σελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις, που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση, παραποίηση, αναμετάδοση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει των σελίδων. Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στις σελίδες της, η επωνυμία της Διοργανώτριας και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων. Η οποιαδήποτε παραβίαση επισύρει όλες τις συνέπειες της οικείας νομοθεσίας της προστασίας δικαιωμάτων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εν γένει.
11. Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679. Για κάθε διαφορά η οποία ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους, καθώς και τον εκάστοτε διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.